Vår politik

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Vårt mål är människans frigörelse. Vår vision är en värld där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina innersta drömmar. Varje människa ska ha rätt att styra över sitt eget liv och tillsammans med andra forma politiken för framtiden.

Människor hindras och begränsas i dag av olika former av strukturella hinder. Klassklyftor leder till ojämlikhet i livschanser och makt. Lika begränsande är de sociala och kulturella klyftor som begränsar och skiljer oss åt. Kvinnor begränsas av könsmaktsordningen. Många svenskar med utländsk bakgrund diskrimineras och möter rasism. Homo- och bisexuella samt transpersoner diskrimineras och möter hot och våld. Personer med funktionsnedsättning möts av hinder i kampen för att själva få välja sina liv. SSU vill ge hopp om en framtid där vi kan forma våra egna liv, fria från begränsande strukturer.

SSU anser att ett av de bästa verktygen för att lyckas skapa jämlika villkor är den generella välfärdsmodellen, där var och en ger efter förmåga och får efter behov. I den generella välfärdsmodellen ska barn och unga få en bra skolgång oavsett föräldrarnas bakgrund, äldre garanteras en kvalitativ äldreomsorg och sjuka ges en god sjukvård oavsett plånbokens tjocklek. SSU anser också att arbetet för full sysselsättning är prioriterat för att skapa frigörelse och jämlika villkor.

Våra program

Våra rapporter