Tajma Šišić

FÖRBUNDSSTYRELSE­LEDAMOT Mejla: tajma.sisic@ssu.se

Jag leder distriktsstyrelsens arbete och representerar distriktet i politiska sammanhang.