Susan Jibran

Ordförande | SSU Sigtuna Ring: 070-046 12 23 Mejla: susieee.j@live.se

Jag är ordförande för SSU i Sigtuna kommun, och kämpar hårt för SSU! Kontakta mig för info om våra aktiviteter!