Paulina Granberg

Mejla: paulina.granberg@ssu.se

Jag gick med i SSU i en form av motreaktion till att borgarna tog regeringsmakten 2006. SSU blev för mig en plats att både kanalisera ilska samt att förstå och finna lösningar på samhällsproblemen som snabbt eskalerade.

Jag är 27 år, bor i Umeå och har i mitt engagemang särskilt ägnat mig åt kultur- och folkbildningspolitik. Att se vår uppgift att främja ett fritt kulturliv som ger människor verktyg att vara skapande, kritiska och att tillsammans med andra påverka samhället vi lever i.

Jag ser vår rörelse som den kraft som genom organisering kan se till att demokratisera varje liten vrå av samhället. Ett samhälle bortom sexism, rasism och där makten tillfaller hela folket, inte en liten ekonomisk elit.

Pressbilder