Fredrik Bruhn

Distriktsordförande Ring: 076-147 79 81 Mejla: johan.fredrik.bruhn@gmail.com

Ordförande för Norrbottens Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt

Jag leder distriktsstyrelsens arbete och representerar distriktet i politiska sammanhang.