Fredrik Bruhn

Distriktsordförande Ring: 076-147 79 81 Mejla: fredrik.bruhn@ssu.se

Ordförande för Norrbottens Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt

Jag leder distriktsstyrelsens arbete och representerar distriktet i politiska sammanhang.