Emma Gustavsson

Ordförande LO-SSU | Facklig-politisk ledare distriktsstyrelsen Ring: 070-0068672 Mejla: emma.gustavsson@live.se