Alexander Nilsson

Alexander Nilsson

Distriktsordförande i SSU Blekinge | Ersättare i SSU Sölvesborg | Ordförande för Ungdomsrådet i Blekinge | Politiskt ansvarig i SSU Blekinge Ring: +46 702-68 59 96 Mejla: alexander.nilsson@ssu.se

Under mina år i SSU har jag alltid haft en plats i SSU Sölvesborgs styrelse, och det är där min bas återfinns. Nära relationer till de två senaste ordförande för SSU Blekinge har sedan lett till en plats i distriktsstyrelsen. Där har jag verkat som studieledare i 1.5 år. Mötet med engagerade medlemmar och sömnlösa nätter på kurshelgerna gav en ansvarskänsla som kan ha influerat min kandidatur till ordförandeposten. En enhällig årskonferens valde sedan mig till ordförande för SSU Blekinge i mars 2017.

Vilka är dina största politiska frågor?

Mina största frågor är på många sätt relaterade till Internationella relationer. Miljöpolitik, utrikespolitik och lokalpolitik är där av mina största frågor. Miljöfrågan kan inte lösas av en enskild stat, här krävs multilaterala samarbeten vilket ger FN en väldigt viktig roll för dom kommande decennierna. Lika så det spända läget som ger upphov till en allt mer aggressiv utrikespolitik runt om i Europa, där krävs dialoger och kooperation mellan alla Europas stater. Internationell politik är därför av särskild vikt och intresse för mig.

Vad brinner du för i SSU?

Brinner för alla människors rätt att yttra sin åsikt och för ett mer transparent samhälle. Avskyr djurplågeri och älskar Blekinge.

Pressbilder