Miljö

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaning eftersom det hotar hela mänsklighetens överlevnad. Arktis smälter snabbare än förutsett, ovädren blir vanligare och de fattigaste som släpper ut minst är också de som drabbas hårdast.

Den gröna omställningen kommer inte att ske av sig själv. Vi i SSU vill att Sverige ska vara det ledande landet i världen när det kommer till klimatpolitik. Då behövs en politik som gör det lättare att ställa om till en mer hållbar livsstil. Det kräver satsningar på innovation och teknikutveckling samt hållbara transportmedel. Vi i SSU vill fortsätta investera i en grön politik för alla – inte sänka skatten för några få rika.

Samtidigt känner klimatet inte några gränser. Dagens klimatutmaningar behöver hanteras gemensamt med andra länder. Till följd av historiskt stora utsläpp i EU har vi ett större ansvar för klimatomställningen både inom och utom EU:s gränser. Enbart så löser vi dagens klimatutmaningar.
SSU vill:

  • Att Sverige ska vara helt fossilfritt 2030
  • Att EU:s utsläppsrättssystem reformeras så att utsläppsrätterna kraftigt minskar
  • Att Sverige verkar för att att medlemsländerna i EU och FN redovisar produktions- och konsumtionsbaserade utsläpp
  • Att staten skapa en investeringsstrategi för att tydliggöra vilka reformer som krävs för att nå upp till målet om ett fossilfritt Sverige.
  • Att bidraget till FN:s klimatfond stärks.