Lena Hallengren utnämnd till statsråd

Lena Hallengren utnämnd till statsråd

20 Oct 2002 23:01

Fakta

Lena Hallengren är 28 år. Hon är utbildad grundskolelärare årskurs 1-7 med svenska, SO och musik som ämnen.

Sin bakgrund har Lena i Kalmar. Hon var åren 1996-1999 ordförande i Kalmar läns SSU-distrikt. 1997 ansvarade hon för ungdomsfrågor i kommunstyrelsens arbetsutskott. 1998-1999 var hon politisk sekreterare, ledamot samt vice ordförande i kommunfullmäktige.

Sedan 1995 har Lena varit ledamot av SSU:s förbundsstyrelse. Där har hon bland annat haft ansvar för utbildningspolitik och SSU:s idépolitiska tidskrift Tvärdrag. Vid SSU-kongressen 1999 valdes Lena Hallengren att ingå i högsta ledningen som förbundssekreterare.

Inom det socialdemokratiska partiet har hon varit ordförande i partistyrelsens ungdomsgrupp. Nyligen blev hon vald att ingå i partiets valanalysgrupp. Lena satt även som presidieordförande vid partikongressen i Västerås 2001.

I år utsågs Lena som ersättare för Göran Persson och regeringen i EU:s framtidskonvent.

Lena Hallengren kommer omedelbart att lämna SSU:s förbundsstyrelse, uppdraget som förbundssekreterare samt de sidouppdrag som följt.