Pressmeddelande med anledning av de förlängda gränskontrollerna

Pressmeddelande med anledning av de förlängda gränskontrollerna

2 Feb 2017 11:26

Igår, den 1 februari, tog regeringen ett beslut om att ytterligare förlänga de förment ”tillfälliga” gränskontrollerna. SSU Kronoberg motsätter sig beslutet och menar att de omständigheter som rådde i flyktingmottagandet under hösten 2015, som användes som argument av regeringen för inrättandet av gränskontrollerna, inte råder längre. Det finns således inget rimligt skäl att förlänga dem.

– Vi beklagar dessa tillfälliga gränskontroller och ämnar verka för dess avskaffande. Det är det solidariska och det rätta att avskaffa gränskontrollerna och de övriga skärpningar i asyllagarna som gjorts i syfte att hindra människor att fly till trygghet, säger Pontus Samuelsson, distriktsordförande i SSU Kronoberg.

SSU Kronoberg menar att gränskontrollerna i Öresundsregionen inte bara är inhumana utan även skadliga för regionens infrastruktur och ett slöseri av polisen resurser.

– Gränskontrollerna orsakar förseningar i tågtrafiken och är en stor olägenhet för pendlare. Dessutom innebär det att polisens redan ansträngda resurser används till att kontrollera resenärers ID-handlingar istället för att bekämpa brottslighet och skapa trygghet i samhället, säger Pontus Samuelsson.