Kommunism är inget eftersträvansvärt

Kommunism är inget eftersträvansvärt

20 Feb 2004 00:01

I en tid då hela Sverige och världen pratar om folkmord och hur man ska förebygga dem, väljer vänsterpartiet en annan väg. För att förstå dagens situation är det viktigt att känna till historien. Genom att ta hjälp av historien skapar Forum för levande historia kunskaper om samtiden. När Forum för levande historia även nämner Sovjetunionen som en stat där folkmord och utrensningar förekommit mot oliktänkande är inte Vänsterpartiet sena med att reagera. I en motion till riksdagen skriver den tillförordnade partiledaren Ulla Hoffmann med flera att Forum för Levande historia ska avvecklas som institution, eftersom staten inte ska ”företräda en viss tolkning av historia”. Att ledande vänsterpartister hävdar att upplysningskampanjer om Förintelsen är att företräda en viss tolkning av historien är oroväckande.

Vad som är än mer oroväckande är när en känd vänsterpartist, America Vera-Zavala, inte menar sig kunna ta avstånd från de attentat mot Röda korset och FN som skedde i Irak under 2003. America förklarar i Sveriges Radio P1 den 18 november 2003 att ”hon inte kan moralisera över kampen mot ockupationsmakten. Irakierna har rätt att bekämpa ockupationsmakten och att hon inte kan moralisera över vem som står för motståndet.” America menar att ”Röda Korset är en del av det nätverk som kommer efter ockupationen” och att ”vi ju flera gånger om sett att man attackerar mål där vi skulle vilja att man attackerar andra mål”. Varför kunde America Vera-Zavala inte ta avstånd från attentaten och hur kan det komma sig att hon inte tydligare försvarar de mänskliga rättigheterna? Även om ett folk är under ockupation så rättfärdigar inte fler bombattentat deras kamp för frihet.

Att inte ta avstånd från sådana illdåd tyder inte på något annat än en förminskning av demokratins betydelse som grundbult i vårt samhälle. Visserligen stöder inte SSU heller USAs invasion av Irak. Men att hävda att de biståndsorganisationer som åker till krigshärjade områden kan få utstå våldshandlingar på grund av att landet är ockuperat är skrämmande. Den svenska socialdemokratin kommer aldrig att legitimera terroristers handlingar – men det har uppenbarligen delar av den svenska vänstern valt att göra.

Respekt för demokrati och utsatta folkgrupper verkar rent allmänt vara frånvarande i den nya nykommunistiska retoriken. I hösten 2003 lyftes i vänstermagasinet Ordfront åsikter om att folkmordet i forna Jugoslavien inte ägde rum. Till sitt försvar har Ordfronts chefredaktör skrivit att en öppen och tillåtande diskussion om kriget på Balkan är nödvändig. Dock backar Ordfronts chefredaktör efter de efterföljande debatterna på ledarsidorna. Konsekvensen är att historierevisionismen tagit sig in på ledande plats i en svensk tidskrift. En öppen och tillåtande diskussion innebär dock inte att man förnekar ett folkmord. Man kan kanske inte begära att historierevisionister ska prioritera kampen mot diktaturer och upplysning om folkmord högre än önskan att få svärta ner USA. Men man måste begära att den som vill kallas humanist och demokrat inte vanhedrar tiotusentals döda människors minne och världens under diktatorer förtryckta.

Som pricken över iet, som liksom för att gnugga in lidandet hos alla de som under decennier levde i Sovjetkontrollerade Östeuropa, kommer nu vänsterpartiet med all sannolikhet välja en partiordförande som stolt kallar sig nykommunist. Jag kan inte annat är oroas över den här utvecklingen och inte minst med tanke på vårt parlamentariska samarbete. SSU ställer nu krav på Lars Ohly att klart och tydligt ta avstånd från kommunism och historierevisionism. Det är varje demokratiskt partis ansvar att vara oerhört tydliga i sitt avståndstagande. Att ständigt arbeta för ett samhälle i och utanför Sverige som sätter mänskliga rättigheter och demokrati överst på dagordningen. Kommunism är inget eftersträvansvärt. Vår förhoppning är att den svenska vänstern kommer att ha mänskliga rättigheter som utgångspunkt. I annat fall kommer ett fortsatt långsiktigt samarbete med socialdemokratin vara omöjligt.

Ardalan Shekarabi

Förbundsordförande SSU