Kommentar: Socialdemokraternas beslut om vinster i välfärden

Kommentar: Socialdemokraternas beslut om vinster i välfärden

26 Oct 2012 13:34

Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse sin syn på frågan om vinster i välfärden. Förslaget innebär i korthet att man tar bort etableringsfriheten i lagen om valfrihetssystem (LOV), att man begränsar överskotten genom öppen bokföring samt skärper kvalitetskraven.

– Skärpta krav på öppenhet, meddelarfrihet och slopad etableringsfrihet i LOV:en är viktiga åtgärder på vägen mot en kvalitetsfokuserad välfärd. SSU vill gå ännu längre och vi hade helst sett att Socialdemokratin ställde sig bakom ett tak för vinstuttag i välfärden men dessa förslag är viktiga första steg, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU.

SSU har drivit att välfärden ska drivas enligt en ickevinst-pricip som innebär att värdeöverföringar begränsas till ränta på insatt kapital. SSU har också drivit frågan om lagen om valfrihetssystem (LOV) ska hävas.

–  Det är också glädjande att man beslutat sig för att se över och reformera lagen om valfrihetssystem, något som SSU varit drivande i att få igenom, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU.