SSU Eskilstuna

Sörmland

SSU-Eskilstuna är Sveriges äldsta SSU-klubb, men det innebär inte att vi har tappat farten. Vi står starka i våra värderingar, och arbetar aktivt för en bättre stad och för ett bättre samhälle.

Vi är på ungdomsgårdar, skolor och torg för att sprida vår politik och påverka samhället till det bättre. Vi har också en väldig bredd i vår verksamhet och växlar kampanjer med föreläsningar och direkta politiska aktioner.

MEDLEMSTRÄFFAR
SSU-Eskilstuna genomför regelbundet träffar för våra medlemmar. Där har vi framförallt roligt med varandra, vi försöker påverka Eskilstuna att bli ännu bättre att vara ung i. Vi lär oss om samhället, anordnar föreläsningar, idrottsaktiviteter och så fikar vi massor!

SSU-S:t Eskil
SSU Eskilstuna har också en skolklubb på S:t Eskils gymnasium. Där driver vi skolfrågor och träffas för att lära oss mer om samhället och skapa en jämlikare värld för alla. Med Start på S:t Eskil såklart!

För att gå med i SSU-S:t Eskil, gå först med i SSU. Gå sedan in på dina sidor på ssu.se och gå med i klubben.

BLI MEDLEM I SSU HÄR!
Se mer om vad vi gör i SSU Sörmland här!

KOMMUNÅRSKONFERENS OCH OMBUDSVAL TILL DÅK:en 2018
Med varmt hjärta välkomnar SSU Eskilstunas klubbstyrelse dig till SSU Eskilstunas årsmöte 2018. Vi kommer att börja den 7/2 klockan 18.00 och avsluta senast kl. 20.00 hos på ABF Kungsgatan 14.

Vad är ett årsmöte?
Ett årsmöte hålls en gång om året. Det är under årsmötet som vi medlemmar beslutar vad SSU Eskilstuna ska bedriva för verksamhet och även välja styrelse för 2018. Den gamla styrelsen ska också rapportera om vilken verksamhet som skett under året och hur ekonomin ser ut.

Motioner/Politiska förslag:
Om det är någon politisk fråga som du vill att SSU Eskilstuna ska driva, skicka en motion till kakai.mandane@gmail.com

Vad är en motion och hur skriver man den?
En motion är ett förslag på viktiga frågor som du tycker att SSU ska driva. Det kan också vara förslag på nytt sätt att arbeta. Med en motion kan du påverka SSU:s sätt att arbeta.

Att tänka på när man skriver en motion:
•Om du har flera förslag, skriv en motion för varje förslag.
•Formulera en rubrik och vad du vill och motivera varför i en bröd text.
•Avsluta med en ”att-sats” där du som sammanfattar i några punkter vad du vill. Likadant som du ser här ovan.
•När du skickat in en motion tittar styrelsen på den och skriver en kommentar och ett förslag till beslut. Motionen läggs därefter ut på hemsidan. På årsmötet fattas beslut om motionen.

Nomineringar:
En nominering är att ge ett förslag på personer som en vill ska sitta i klubbstyrelsen och andra funktioner. Du kan nominera dig själv eller en annan SSU:are.

Ordförande (1) , Kassör (1) och Styrelseledamöter (3), Revisorer (2) och Revisorsersättare (2) nominerar du till josefine.helleday@ssu.se. Valberedare och nominerar du till kakai.mandane@gmail.com. Repskapsombud (4) och ersättare (4) nominerar du till josefine.helleday@ssu.se

Vad gör de olika funktionerna i styrelsen?
Ordförande: Leder styrelsens arbete och representerar SSU-Kommunen utåt.
Kassör: Ansvarar för kommunens ekonomi
Styrelseledamöter: Arbetar med att uppnå föreningens syften och mål.
Revisorer: Granskar styrelsen så att de sköter föreningens demokrati och ekonomi korrekt.
Valberedare: Tar fram ett förslag till årsmötet på en styrelse och revisorer.

Representatsskapsmöte
SSU är också en Socialdemokratisk förening i Socialdemokratena i Eskilstuna. Därför får vi skicka representantskapsombud till deras möten. SSU Eskilstuna har 4 platser och 4 ersättare. Repskapsombud (4) och Ersättare (4) nominerar du till valberedare josefine.helleday@ssu.se.

Ombudsval till Distriktsårskongressen:
Under årsmötet kommer vi även att nominera vilka 11 medlemmar från SSU Eskilstuna vi vill ska representera SSU-Kommunen på SSU-Distriktets årsmöte, Distriktsårskonferensen den 2-4 Mars. Ombudsman linus.haraldsson@ssu.se är valförrättare och du nominerar ditt intresse till honom. Du kan också nominera dig själv på mötet.

Frågor om mötet kontakta:
Ordförande Intisar Mahmood på intisar.kom999@gmail.com eller 073 363 91 76. Du kan få information av Intisar på Svenska, Engelska, Arabiska och Somali.
Linus Haraldsson Ombudsman SSU Sörmland på linus.haraldsson@ssu.se eller 070 688 93 29. Du kan få information av Linus på Svenska och Engelska.

Kontakta oss

Ordförande SSU Eskilstuna: Intisar Mahmood

Ordförande SSU Eskilstuna: Intisar Mahmood


0733639176
intisar.kom@hotmail.com
Mer om mig

Hälsa på/skicka brev

SSU Eskilstuna
Kungsgatan 14
630 20 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 14

Leveransadress

Kungsgatan 14

Ring oss

Tel

0733639176