Gör skillnad för klimatet.

På riktigt.

Ingen enskild person, inte ens den bästa miljökämpen 

du kan föreställa dig, kan rädda klimatet på egen hand. 

Det är bara ett sätt vi kan göra det på och det är tillsammans.

Det är akut.

Skriv på namnlistan och kräv

krafttag från EU i klimatfrågan

Hur Sverige och EU agerar de närmaste åren är kritiskt för klimatet. SSU kräver omfattande investeringar. Om vi är många som engagerar oss så kan vi ställa krav på dom 100 företag som står för 71% av världens utsläpp.

SSU behandlar dina personuppgifter i syfte för att

att informera dig och våra kampanjer.

Vi sparar lämnade uppgifter i enlighet med GDPR.

För frågor om dataskydd och GDPR, kontakta gdpr@ssu.se

Tillsammans kan vi

ställa krav på företagen

Fokus behöver vara på att genomdriva en politik som gör skillnad på riktigt. Lägg klimatskulden där den hör hemma, på företagen. 


SSU kräver kraftfulla lösningar för att 

rädda klimatet

I EU-valet nu i vår kan du vara med och driva förslag

som gynnar klimatet och gör skillnad på riktigt.

SSU - Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund