Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

“För att bekämpa den strukturella rasismen måste klassamhället brytas upp”

Ökad ojämlikhet har blivit bränsle för den allt starkare rasismen - ett av våra största samhällsproblem. I dag presenterar vi rapporten "Tolv steg mot ett Sverige utan rasism", med tolv reformer för att bryta den strukturella rasismen i Sverige.

För att bekämpa den strukturella rasismen krävs en antirasistisk politik som går bortom att diskutera normer och rasistiska beteenden. Det är omöjligt att förstå och bekämpa rasism utan att förstå ojämlikhet och klass. En antirasistisk politik som saknar analys av samhällets ekonomiska strukturer kan aldrig utmana rasismens rötter. Antirasistisk politik måste ge människor mer makt att påverka sitt liv och större möjligheter till det liv man önskar.

I rapporten presenterar vi tolv förslag. Strukturella reformer som tillsammans med direkta åtgärder för ökad kunskap, medvetenhet, och mot diskriminering och hatbrott ska motverka rasismen och dess drivkrafter. Här är en lista på samtliga reformer. I rapporten kan du läsa mer om var och ett av förslagen. Rapporten kan du läsa här.

Kunskap

● Stärk DO:s budget
● Kunskapssatsning i grund- och gymnasisekola
● Prioritera hatbrott i polisens arbete

Välfärd

● Stärk den kommunala offentliga välfärden
● Genomför ett fritidslyft

Skola

● Kompensera för skolvalets effekter
● Skapa en gemensam kö till den kommunala barnomsorgen, erbjud förskola på obekväm
arbetstid och avskaffa vårdnadsbidraget

Arbetsmarknad

● Offentligt arbetsgivaransvar vid anställningar
● Valideringsgaranti för nyanlända
● Ordning och reda på hela arbetsmarknaden

Bostad

● Tillräckligt och blandat bostadsbestånd
● Förbättra miljonprogrammens stadsmiljö