Integration

Integration

27 Apr 2009 12:48

SSU vill att Sverige ska vara ett öppet och tolerant land. Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara den positiva kraft som finns i olika erfarenheter.

Det kommer människor till vårt land därför att de flyr från krig och orättvisor. Eller för att de längtar efter en framtid på en annan plats än den där de råkat bli födda. Människors nyfikenhet är en positiv kraft som kan leda till kreativitet och nytänkande. Det behövs inför framtiden.

Men det finns de som tänker tvärtom, som stänger dörren för människor som de anser har fel utseende eller fel bakgrund. Och det finns de som tjänar på att dela in människor i A- och B-lag samt erbjuda sämre löner och levnadsvillor till de som inte har rätt bakgrund. Det förlorar alla på. Diskriminering och intolerans leder till ökad otrygghet, slöseri med kompetens och utgör ett hot mot vår demokrati.

Därför vill SSU krossa rasismen och arbeta för ett samhälle där alla får plats och ingen diskrimineras. Det kan var och en av oss bidra till och det tjänar vi alla på.

  • SSU kräver att positiv särbehandling av underrepresenterade grupper införs på arbetsmarknaden. Det är ett effektivt sätt att bryta diskrimineringen.
  • SSU kräver kraftiga åtgärder mot krogdiskrimineringen. De krogar och restauranger som diskriminerar ska få sitt utskänkningstillstånd indraget.
  • SSU kräver att de som är anställda i rättsväsendet ska utbildas om de rasistiska och diskriminerande strukturer som finns i rättssalen och i samhället.

 

Tycker du att vi har den bästa integrationspolitiken? Bli medlem!

 

Läs mer om vår integrationspolitik i vårt politiska handlingsprogram.