Google Apps

Samtliga SSU-konton/e-postadresser är fullständiga Googlekonton. De tjänster om ingår är mycket mer än bara e-post. I kärnutbudet ingår även bland annat kalender, röst- och videosamtal samt dokumenthantering online. Läs mer om grundutbudet.

Därutöver finns en rad andra Googletjänster som du också kommer åt via ditt SSU-konto, bland annat Google Analytics, Blogger, Earth, Feedburner, Maps, Picasa, Youtube etc. Läs mer om de extra tjänsterna.

Hur kommer jag åt min mail?

Du kommer åt mailen via mail.ssu.se.

Du rekommenderas att använda webbgränssnittet för att komma åt Google Apps (snarare än en mailklient som Mail, Outlook, Thunderbird eller liknande). Du kan då ta del av alla de möjligheter att effektivisera ditt arbete som Google Apps erbjuder.

Vad ska jag tänka på?

  • När du loggar in kommer du få byta lösenord. Välj då ett säkert sådant. Hos Kommunikationsmyndigheten PTS kan du både testa hur säkert ditt lösenord är, samt få tips om hur du skapar ett säkert lösenord.
  • Kolla igenom dina etiketter och inställningar. Bland annat bör du ställa in att veckodagen börjar med en måndag. Det gör du på Kalender › Inställningar › Inställningar för kalender › Veckan börjar på.
  • Lägg gärna in en profilbild. Det gör du under Inställningar › Allmänt › Min bild.
  • Ny signatur lägger du också in under Kugghjulet (i övre högra hörnet) › Inställningar › Allmänt > Signatur. Läs mer om hur du utformar signaturen.

Använda ett vanligt e-postprogram

Vill du ändå använda ett vanligt e-postprogram istället för GMail på webben så går det också. E-posten som finns på webbmailen synkas då med ditt e-postprogram. Google har skapat en guide för hur man ställer in diverse e-postprogram så som Outlook Express, Outlook, Apple Mail, Windows Mail och Thunderbird. Längst ned finns en guide till Övriga IMAP-klienter där du finner allmän information som passar diverse program rent generellt.

Använda Google Apps med mobilen

Vill du använda Google Apps på mobilen? Gmail har appar för både Android och iPhone. Vill du få in kalendern så följ instruktionerna på din mobil.

Prenumerera på kalendrar på iPhone

Om du vill se fler kalendrar än bara din egen på din iPhone, exempelvis förbundsexpens kalender, eller en kalender ditt distrikt använder etc, så är det enkelt fixat.

  1. Gå till Google kalenders synkroniseringsinställningar i din mobiltelefons webbläsare.
  2. Kryssa i vilka kalendrar du vill se (du kan bara välja bland sådana du har behörighet till).
  3. Spara!

Gemensam förbundskalender

Alla med SSU-konto har tillgång till kalendern Förbundskalender. För att se den så går du till Google Kalender, klistrar in dess kalender-ID (ssu.se_eg4q12splhfhpti3nn49re7970@group.calendar.google.com) i fältet ”Lägg till en kollegas kalender” nedanför ”Andra kalendrar”.

Frågor?

Tips och tricks

Delad åtkomst för e-postkonton

Tycker du att det blir omständligt att logga in både på ett personligt e-postkonto och på exempelvis ditt distrikts? Eller är ni flera som lätt ska kunna komma åt ett gemensamt konto? Du kan då använda funktionen ”Ge åtkomst till ditt konto”. Då kan flera personer komma åt det gemensamma kontot, men man behöver bara logga in på sitt eget. Lär dig hur man ställer in samt använder e-postdelegering.

Flytta över e-post från ett SSU-konto till privat konto

Om du exempelvis avslutar ditt uppdrag på SSU och därmed blir av med ditt e-postkonto, så kanske du ändå vill spara e-post och annat från ditt Google-konto.

Fler tips för att spara mail:

Tvåstegsverifiering för extra säkerhet

Tvåstegsverifiering utgör ett extra skydd för Google-kontot eftersom du måste ha din telefon, användarnamn och lösenord till hands när du loggar in. Om någon stjäl eller gissar sig till ditt lösenord kan kaparen ändå inte logga in på ditt konto eftersom hen inte har tillgång till din telefon.
Läs mer om tvåstegsverifiering och hur du aktiverar det.