Framtiden är möjlig – ett stopp för fossila bränslen

Framtiden är möjlig – ett stopp för fossila bränslen

23 Nov 2007 13:35

SSU är kritiska till hanteringen av transportsektorn bland de etablerade partierna. Den borgerliga regeringen vågar inte ta tag i transportsektorn och Socialdemokraterna har tyvärr tappat tempot och initiativet i miljödebatten. Miljöfrågan bagatelliseras alltför ofta till att handla om individens ansvar och om att handla miljövänligt, sortera sina sopor eller byta ut glödlampor mm, vi behöver kraft och tyngd i radikala, kollektiva, lösningar. I god tid före Socialdemokraternas rådslag om klimatet presenterar därför SSU det radikalaste politiska initiativet på transportsidan i Sverige.

SSUs förslag
1. Ett stopp för nybilsförsäljning av bilar som drivs på fossila bränslen senast år 2017
2. Höjd bensinskatt med 5 kronor litern, förlagt under en femårsperiod
3. Trängselskatter införs i Göteborg och Malmö, för finansiering av utbyggd kollektivtrafik
4. Senast år 2014 ska hela bilparken inom offentlig regi drivas på förnyelsebart bränsle
5. En kilometerskatt införs snarast för kommersiella transporter som drivs med fossila bränslen
6. Lagstiftning om kravet på att tillhandahålla förnyelsebara bränslen på alla mackar.
7. Konverteringsstöd och skattesubventioner för ekonomiskt hållbar omställning till förnyelsebara bränslen
8. Hela transportsektorn ska omfattas av EU:s handel med utsläppsrättigheter