Extrakongressen ska inte vara ett spel för galleriet

Extrakongressen ska inte vara ett spel för galleriet

13 Nov 2010 14:02

SSUs förbundsstyrelse menar att om en förändringsprocess ska kunna bedrivas på allvar och seriöst kan den inte hastas fram på ett desperat sätt. Med en så tidig kongress kommer förändringen av politiken att utebli. Vi vill också ha en tidig kongress men i juni, så att valförlusten fortfarande känns i skinnet, men så pass sent att kongressförberedelser såsom politisk inriktning för kongressen kan hinnas med på ett bra sätt både för partiledning och kriskommission.

SSUs förbundsstyrelse är oroad och menar att de viktiga framtidsfrågorna både när det gäller personer och det politiska innehållet kan komma att utebli vid en extrakongress som så hastigt nu verkar komma att äga rum.