Att söka studiestimulanser

Update

Från och med våren 2018 så ansöker ni om studiestimulanser direkt genom medlemsregistret. Kontakta Karin Tjäder Berggren för mer information.