Att söka studiestimulanser

Såhär söker du

Här hittar du blankett för att söka studiestimulanser.
Ladda ner och fyll i blanketten. Maila den ifyllda blanketten till eleonore.eriksson@ssu.se eller posta den till: Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Box 554, 101 31 Stockholm.

Under 2016 kan SSU-distrikten söka studiestimulanser för nedanstående kurser och studiecirklar. Stimulanser utgår även för kurshandledare (max tre stycken per kurs) samt till cirkelhandledare (en per cirkel) med samma nivå som kursen/cirkeln hen är handledare för.

Grundkurser 1-3
: 500 kr/deltagare
Valfri fördjupningskurs/konferens: 450 kr/deltagare*
Studiecirkel:200 kr/deltagare

Resebidrag vid besök i annat distrikt:
Distrikt grupp A: 250 kr/deltagare
Distrikt grupp B: 350 kr/deltagare
Distrikt grupp C: 450 kr/deltagare

* = Begränsat deltagarantal enligt nedan

  • Deadline för att söka studiestimulanser sker halvårsvis. Senast den 30 juni ska ansökan om studiestimulanser för vårterminens studier inrapporterats till SSU-förbundet, deadline för höstterminen är den 31 december. Det går inte att söka om pengar efter deadline.
  • Samtliga distrikt får söka studiestimulanser för valfri fördjupningskurs/konferens för totalt 25 deltagare. Distrikt med ett medlemsantal över 300 medlemmar som är 30 år eller yngre 2014

    -12-31 får söka studiestimulanser för ytterligare 25 deltagare.

  • De distrikt som, själva eller genom samarbeten, för sina medlemmar anordnar samtliga tre grundkurser får ytterligare 25 kvoter till sitt förfogande för valfri fördjupningskurs/konferens. De distrikt som anordnar minst två av varje steg i grundkurserna – varav minst en i distriktets egen regi – får ytterligare 25 kvoter till sitt förfogande för valfri fördjupningskurs/konferens.
  • Vid gemensamma kurser eller konferenser är det upp till varje enskilt SSU-distrikt att söka studiestimulanser, inget SSU-distrikt kan söka för något annat distrikts medlemmar. Om ett gästande SSU-distrikt söker studiestimulanser för konferens eller fördjupningskurs i annat distrikt räknas det gästande distriktets pott ned med antalet deltagare. Gästande SSU-distrikt kan också söka resebidrag. Från och med 2014 kan SSU-distrikt söka resebidrag även när de själva anordnar kurser i en kursgård som ägs och/eller drivs av ett annat SSU-distrikt.
  • Från och med 2014 är resebidraget anpassat till en bedömning av distrikts kommunikationer med näraliggande SSU-distrikt. Mindre bra kommunikationer medför högre resebidrag.

Grupp A:
Stockholm, Stockholms Län, Uppland, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland, Skaraborg, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg, Halland, Bohuslän, Göteborg

Grupp B:
Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar län, Värmland, Dalarna, Gävleborg

Grupp C:
Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Gotland

Studiestimulanser kan sökas för helg- eller tvådagarskurser. Endagskurser är inte kvalificerande för studiestimulanser. Grundkurser som genomförs som studiecirklar får stimulanser enligt studiecirklar. Förbundets grundkursmallar är normerande för ansökan om studiestimulanser. Ansökan av studiestimulanser sker på avsedd blankett (finns på hemsidan). I samband med ansökan om stimulanser ska schema för kurs samt deltagarlista skickas in.