Sörmland

SSU-SÖRMLAND FÖR JÄMLIKHET
SSU-Sörmland är Socialdemokratins ungdomsförbund i Sörmland. Vi är ungas vilja att tillsammans skapa ett jämlikt samhälle. Tillsammans påverkar vi samhället till att bli mer rättvist jämlikt och solidariskt!

ENGAGERA DIG I SSU
Att engagera dig i Sörmlands Socialdemokratiska Ungdomsförbund är mer än ett politisk ställningstagande, du får också vara med att delta i politiska, kunskapshöjande, sociala och kulturella sammanhang, där du kan få vänner för livet. BLI MEDLEM HÄR!

SSU-DISTRIKTET
SSU-Sörmland sträcker sig över nio kommuner som vi alla har aktiva medlemmar i. fyra av dessa städer har även egna SSU-kommuner: Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs.

POLITIK
Genom SSU får du chans att diskutera och lära dig mer om samhällsfrågor som exempelvis antirasism, miljö och internationell politik. SSU ger dig möjlighet att driva och påverka samhället. Ju fler vi är desto mer kan vi förändra.

SSU Distriktes nuvarande kampanj: “Fri Kollektivrafik för Jämlikhet”.
SSU vill ha en avgiftsfri kollektivtrafik i Sörmland och ett första steg vore att göra kollektivtrafiken kostnadsfri för att alla unga under 18 år, över 65.En avgiftsfri kollektivtrafik skulle kunna innebära:

Ökad jämlikhet:
-Alla unga i Sörmland oavsett storlek på plånboken ges möjligheter att ta sig till skolan eller fotbollsträningen.
-Klyftan mellan att vara ung i staden eller på landsbygden minskar.

Effektivare resor:
-Sörmland blir mer attraktivt för unga att leva, arbeta och bo i
-Tiden man behöver stå i busskö minskar när det enda unga behöver visa är ett leg

Bättre miljö:
-Fler måste åka kollektivtrafik istället för att ta bilen ifall vi ska minska utsläppen

1:a Maj
Under första maj höll SSU tal i flera kommuner i Sörmland. I Eskilstuna framförde SSU Sörmland:s Distriktsordförande Josefine Helleday tal. I Vingåker framförde SSU Eskilstunas Ordförande Intisar Mahmood tal. I Nyköping framförde SSU Nyköpings Ordförande Minna Uller tal. I Strängnäs framförde SSU Stängnäs Ordförande Johanna Petrovic tal och i Trosa talade Alexandra Karlsson.

STUDIER
Vill du lära dig mer om politik, debattera eller tillsammans med dina vänner lyssna på en vass föreläsare? Genom SSU får du delta i föreläsningar och kurser som arrangeras för medlemmar.

Distriktens grundkurser finns i tre steg
Vi arrangerar varje år utbildningar för våra medlemmar. Det finns både kurser för dig som är helt ny i SSU och fördjupningskurser för dig som har varit medlem lite längre. Grundkurserna är inte bara ett sätt att lära sig mer om SSU utan också det bästa tillfället att träffa andra härliga SSU:are från ditt distrikt. Här hittar du studiemallar för grundkurserna.

SOCIALT & KULTURELLT
SSU är mer än politik. I SSU anordnar vi idrottsturneringar, biokvällar och andra roliga aktiviteter. Det som är soft med SSU är att våra aktiviteter är gratis för alla medlemmar.

DISTRIKTSKONGRESS 2018
Den 2-4 mars infaller SSU Sörmlands årsmöte, Distriktsårskonferensen. Till DÅK:en kan du nominera dig som ombud vid ett ombudsval. Skriva politiska förslag/motioner och föreslå vem som ska leda SSU Sörmland.

OMBUDSVAL
Varje SSU-Kommun får sända valda medlemmar/Ombud till Distriktårskongressen. 2017 fastställdes ombudstaket till 37 ombud för DÅK:en 2018. Ombudsfördelningen fastställs enligt stadgarna så att varje SSU-Kommun i distriktet får 1 grundombud. Resterande ombud fördelas proportionerligt efter antalet medlemmar i de olika Kommunerna. I SSU-Kommuner med klubbar fördelas ombuden proportionerligt mellan klubbarna och kommunen.

Nominera dig som Ombud till DÅK:en
Du kan anmäla att du vill åka som Ombud på DÅK:en till linus.haraldsson@ssu.se,
senast dagen innan ditt ombudsval. Du kan också anmäla dit intresse i samband
med att ombudsvalet hålls för din SSU-Kommun.

Ombudsval sker vid följande tillfällen i distriktet:
SSU Eskilstuna: 7/2, Klockan 17-19 på ABF Kungsgatan 14
SSU S:t Eskil: 14/2, Klockan 16.30-17 på S:t Eskils Gymnasium C-Huset lokal C13
SSU Aktiv: Inte beslutat av klubben ännu. Informationen kommer senast 10/2 på ssu.se/distrikt/sörmland/
SSU Strägnäs: 3/2 på ABF Brunsgatan 1 mellan Klockan 15-16
SSU Katrineholm: 6/2, Klockan 17-19 på LO Djulögatan 17C
SSU Nyköping: 5/2, Klockan 17-19 på Socialdemokraterna Brunnsgatan
SSU Flen & Vingåker: 6/2, Klockan 17-19 i Katrineholm på LO Djulögatan 17C
SSU Gnesta, Oxelösund & Trosa: 5/2, Klockan 17-19 i Nyköping på Socialdemokraterna Brunnsgatan 3

Ombudsfördelning
SSU Eskilstuna 11 Ombud
SSU S:t Eskils 2 Ombud
SSU Aktiv 1 Ombud
SSU Strängnäs 5 Ombud
SSU Katrineholm 6 Ombud
SSU Nyköping 3 Ombud
SSU Flen 5 2 Ombud
SSU Gnesta 4 4 Ombud
SSU Oxelösund 5 2 Ombud
SSU Vingåker 2 Ombud
SSU Trosa 5 2 Ombud

NOMINERINGAR
En nominering är att ge ett förslag på personer som en vill ska sitta i distriktsstyrelsen och andra funktioner. Du kan nominera dig själv eller en annan medlem.

Nomineringar till Distriktsstyrelse och Revisorer 2018-2019
Just nu går det att nominera vilka som ska sitta i vår styrelse för verksamhetsåret 2018. Ordförande (1) , Kassör (1) , Sekreterare (1), Styrelseledamöter (4), Revisorer (2) och Revisorsersättare (2)

Varje medlem har möjlighet att nominera sig själv eller andra till att bli valda på någon av dessa funktioner. Skicka ditt förslag till valberedningssusormland@gmail.com senast den 9:e februari. Vid frågor kontakta sammankallade valberedare Linnea Rundqvist på 070 039 95 36.

Nomineringar till valberedningen 2018-2019
Nomineringar till valberedningen skickas till josefine.helleday@ssu.se. Senast den 9:e februari.

FAQ: Vad gör de olika funktionerna i styrelsen?
Ordförande: Leder styrelsens arbete och representerar SSU-Distriktet utåt.
Kassör: Ansvarar för kommunens ekonomi
Sekreterare: Ansvarar för den interna handlingar och information i SSU-Distriktet.
Styrelseledamöter: Arbetar med att uppnå föreningens syften och mål.
Revisorer: Granskar styrelsen så att de sköter föreningens demokrati och ekonomi korrekt.
Valberedare: Tar fram ett förslag till årsmötet på en styrelse och revisorer.

MOTIONER
Har du en motion till SSU Sörmland? Skicka in den senast den 9:e februari till Distriktsordförande Josefine Helleday på josefine.helleday@ssu.se.

FAQ: Vad är en motion och hur skriver man den?
En motion är ett politiskt förslag på viktiga frågor som du tycker att SSU Sörmland ska driva. Med en motion kan du påverka SSU Sörmlands politik och aktiviteter.

Att tänka på när man skriver en motion
•Om du har flera förslag, skriv en motion för varje förslag.
•Formulera en rubrik och vad du vill och motivera varför i en bröd text.
•Avsluta med en ”att-sats” där du som sammanfattar i några punkter vad du vill. Likadant som du ser här ovan.
•När du skickat in en motion tittar styrelsen på den och skriver en kommentar och ett förslag till beslut. Motionen läggs därefter ut på hemsidan. På årsmötet fattas beslut om motionen.

GÄSTER OCH ÅHÖRARE
Vill du vara gäst på DÅK:en? Ta då kontakt med Ordförande josefine.helleday@ssu.se.

Har du frågor eller funderingar om DÅK:en?
Kontakta Ombudsman linus.haraldsson@ssu.se.

Du kan också läsa mer om distriktårskongressen på: ssu.se/ssus-stadgar

Kontakta oss

Linus Haraldsson

Linus Haraldsson

Ombudsman | Sörmland 0706889329 linus.haraldsson@ssu.se
Mer om mig
Josefine Helleday

Josefine Helleday

FÖRBUNDSSTYRELSE­LEDAMOT | Eskilstuna 0708810788 josefine.helleday@ssu.se
Mer om mig
Michaela Wallbom

Michaela Wallbom

Distriktskassör | Sörmland
Mer om mig
Anton Steen

Anton Steen

Distriktssekreterare/Delegationsledare Kongressen 2017 | Sörmland 0701120359 anton.steen@gmail.com
Mer om mig
Ikram Mahmood

Ikram Mahmood

Studieledare | Sörmland ikram.ssu@gmail.com
Mer om mig
Jonatan Brash

Jonatan Brash

Kampanjledare | Sörmland
Mer om mig

Stephanie Chramer Hagström

Feministisk ledare | Sörmland
Mer om mig

Linnea Rundqvist

Valberedare (Sammankallande) | Sörmland 0700399536. valberedningssusormland@gmail.com
Mer om mig

Hälsa på/skicka brev

SSU Sörmland
Kungsgatan 14
630 20 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 14, Eskilstuna

Ring oss

Tel

0706889329