Sörmland

SSU-SÖRMLAND FÖR JÄMLIKHET
SSU-Sörmland är Socialdemokratins ungdomsförbund i Sörmland. Vi är ungas vilja att tillsammans skapa ett jämlikt samhälle. Tillsammans påverkar vi samhället till att bli mer rättvist jämlikt och solidariskt!

ENGAGERA DIG I SSU
Att engagera dig i Sörmlands Socialdemokratiska Ungdomsförbund är mer än ett politisk ställningstagande, du får också vara med att delta i politiska, kunskapshöjande, sociala och kulturella sammanhang, där du kan få vänner för livet. BLI MEDLEM HÄR!

SSU-DISTRIKTET
SSU-Sörmland sträcker sig över nio kommuner som vi alla har aktiva medlemmar i. Fem av dessa städer har även egna SSU-kommuner: Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs,

POLITIK
Genom SSU får du chans att diskutera och lära dig mer om samhällsfrågor som exempelvis antirasism, miljö och internationell politik. SSU ger dig möjlighet att driva och påverka samhället. Ju fler vi är desto mer kan vi förändra.

STUDIER
Vill du lära dig mer om politik, debattera eller tillsammans med dina vänner lyssna på en vass föreläsare? Genom SSU får du delta i föreläsningar och kurser som arrangeras för medlemmar.

Distriktens grundkurser finns i tre steg
Vi arrangerar varje år utbildningar för våra medlemmar. Det finns både kurser för dig som är helt ny i SSU och fördjupningskurser för dig som har varit medlem lite längre. Grundkurserna är inte bara ett sätt att lära sig mer om SSU utan också det bästa tillfället att träffa andra härliga SSU:are från ditt distrikt. Här hittar du studiemallar för grundkurserna.

SOCIALT & KULTURELLT
SSU är mer än politik. I SSU anordnar vi idrottsturneringar, biokvällar och andra roliga aktiviteter. Det som är soft med SSU är att våra aktiviteter är gratis för alla medlemmar.

FAQ: Vad gör de olika funktionerna i styrelsen?
Ordförande: Leder styrelsens arbete och representerar SSU-Distriktet utåt.
Kassör: Ansvarar för kommunens ekonomi
Sekreterare: Ansvarar för den interna handlingar och information i SSU-Distriktet.
Styrelseledamöter: Arbetar med att uppnå föreningens syften och mål.
Revisorer: Granskar styrelsen så att de sköter föreningens demokrati och ekonomi korrekt.
Valberedare: Tar fram ett förslag till årsmötet på en styrelse och revisorer.

MOTIONER
Har du en motion till SSU Sörmland? Skicka in den senast den 9:e februari till Distriktsordförande Cornelius Marsicopå Cornelius.marsico@ssu.se

FAQ: Vad är en motion och hur skriver man den?
En motion är ett politiskt förslag på viktiga frågor som du tycker att SSU Sörmland ska driva. Med en motion kan du påverka SSU Sörmlands politik och aktiviteter.

Att tänka på när man skriver en motion
•Om du har flera förslag, skriv en motion för varje förslag.
•Formulera en rubrik och vad du vill och motivera varför i en bröd text.
•Avsluta med en ”att-sats” där du som sammanfattar i några punkter vad du vill. Likadant som du ser här ovan.
•När du skickat in en motion tittar styrelsen på den och skriver en kommentar och ett förslag till beslut. Motionen läggs därefter ut på hemsidan. På årsmötet fattas beslut om motionen.

Kontakta oss

Matilda Grebestam

Matilda Grebestam

Ordförande | SSU Sörmland 070-254 16 14 matilda.grebestam@ssu.se
Mer om mig
Linnea Rundqvist

Linnea Rundqvist

Feministisk ledare | SSU Sörmland linnea.r@hotmail.se
Mer om mig
Jakob Martna

Jakob Martna

Facklig ledare | SSU Sörmland
Mer om mig
Robert Bergendorff

Robert Bergendorff

Distriktsombudskamrat | SSU Sörmland 0706889329 robert.bergendorff@ssu se
Mer om mig

Hälsa på/skicka brev

SSU Sörmland
Kungsgatan 14
630 20 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 14, Eskilstuna

Ring oss

Tel

0704629566