Skåne

SSU Skåne är SSU:s sydligaste distrikt och består av klubbar runt om i hela Skåne Län. Skåne-distriktet grundades redan 1917 och har sedan dess drivit radikal socialdemokrati och haft framträdande socialdemokrater som August Palm, Axel Danielsson och Ernest Wigforss i sin skara. Idag samlar vi snart 1000 unga socialister som organiserar sig i lokala klubbar, tjejnätverk, nätverk och facket.

SSU Skåne driver främst frågor som välfärd, jämställdhet, arbete och bostad. Inom dessa kategorier ryms flera utav de idéer och tankar som vi menar är viktiga för rörelsen. Vill du också vara med och skapa ett jämlikt samhälle? Kom med i kampen genom att kontakta din lokala klubb eller kontaktpersonerna på denna sida!

Kontakta oss

Electra Ververidis

Electra Ververidis

Vice ordförande | Ansvarig tjejnätverket electra.ververidis@ssu.se
Mer om mig

Ali Reza Yakhdani

Ombudsman ali.reza.yakhdani@ssu.se
Mer om mig

Hälsa på/skicka brev

SSU Skåne
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Ring oss

Mobil

070-712 33 06