Skåne

SSU Skåne är SSU:s sydligaste distrikt och består av klubbar runt om i hela Skåne Län. Skåne-distriktet grundades redan 1917 och har sedan dess drivit radikal socialdemokrati och haft framträdande socialdemokrater som August Palm, Axel Danielsson och Ernest Wigforss i sin skara. Idag samlar vi snart 1000 unga socialister som organiserar sig i lokala klubbar, tjejnätverk, nätverk och facket.

SSU Skåne driver främst frågor som välfärd, jämställdhet, arbete och bostad. Inom dessa kategorier ryms flera utav de idéer och tankar som vi menar är viktiga för rörelsen. Vill du också vara med och skapa ett jämlikt samhälle? Kom med i kampen genom att kontakta din lokala klubb eller kontaktpersonerna på denna sida!

Kontakta oss

Mansour Ahmed

Mansour Ahmed

Ordförande | Personalansvarig 073-995 88 30 mansour.ahmed@ssu.se
Mer om mig
Khloe Abdel Wahab

Khloe Abdel Wahab

Vice ordförande | Valledare 073-637 57 61 khloe.abdel@outlook.com
Mer om mig
Norbert Mayer

Norbert Mayer

Kassör | Ansvarig ekonomi norbert.mayer@me.com
Mer om mig
Electra Ververidis

Electra Ververidis

Distriktssekreterare | Ansvarig tjejnätverket 070-974 68 56 electra.ververidis@ssu.se
Mer om mig
Lina Olsson

Lina Olsson

Ledamot | Kampanjteam linaaolssoon@gmail.com
Mer om mig
Omar Al-Ganas

Omar Al-Ganas

Ledamot | Kampanjteam 073-344 40 66 omar.alganas@outlook.com
Mer om mig

Zeina Güven

Ledamot | Internationell ledare 070-268 24 66 zeina.guven@gmail.com
Mer om mig
Adrian Magnusson

Adrian Magnusson

Ledamot | Internationell ledare 070-853 74 77 adrian.magnusson94@gmail.com
Mer om mig
Filippa Juhl

Filippa Juhl

Ledamot | Facklig ledare 073 972 36 53 filippa.juhl@gmail.com
Mer om mig
Amanda Svensson

Amanda Svensson

Ledamot | Studieledare 076-189 09 76 amandasve@msn.com
Mer om mig

Hälsa på/skicka brev

SSU Skåne
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Ring oss

Mobil

070-712 33 06