Chefredaktör och marslansering för SSU:s nya mediesatsning

Chefredaktör och marslansering för SSU:s nya mediesatsning

14 Feb 2018 17:00

Inför valrörelsen har SSU storsatsat på att bygga en digital medieplattform på nätet för unga. Plattformen, som lanseras i mars, kommer gå under namnet Frihet. För att leda projektet har SSU rekryterat Lotta Ilona Häyrynen för att axla rollen som chefredaktör och ansvarig utgivare. Hon har tidigare jobbat som presskommunikatör och redaktionsledare på Socialdepartementet.

Ny chefredaktör
Lotta Ilona Häyrynen blir chefredaktör för Frihet. Hon har bakgrund som opinionsskribent och har bland annat gått Aftonbladets utbildning för unga ledarskribenter. Sedan regeringsskiftet 2014 har hon arbetat med kommunikation och pressfrågor på Socialdepartementet, framförallt inom sjukvård och jämställdhet.

Samhällsdebatten behöver fler starka progressiva röster, och min ambition är att Frihet ska bli den starkaste. Vi ska lyfta de perspektiv som sällan får plats, vara systemkritiska och stå på de ungas sida. Frihet kommer bli ett otroligt spännande projekt och den självklara platsen för socialdemokratisk idédebatt, säger Lotta Ilona Häyrynen.

Lanseras i mars
I mars lanseras Frihet genom en hemsida och material framförallt producerat för sociala medier. I redaktionen ingår också Nils Forsén, opinionsredaktör och tidigare chefredaktör för SSU:s förra idépolitiska tidskrift Tvärdrag, samt Ellioth Axelsson, digital producent rekryterad från Nickelodeon. Frihet är fristående i relation till SSU, och redaktionen styr över plattformens innehåll.

Vi ska skapa en intressant plattform som når ut till många. Då kan vi inte låta oss styras av talepunkter. Vi vill satsa på bredd, förklara det andra hoppar över samt förenkla och fördjupa det politiska samtalet så att fler unga kan delta, avslutar Lotta Ilona Häyrynen.

Presskontakter
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070-350 43 57
E-post: pavlos.cavelier@ssu.se

Lotta Ilona Häyrynen, chefredaktör Frihet
Telefon: 070-210 38 41
E-post: lotta.ilona.hayrynen@frihet.se

Om Frihet
Frihet är medieplattformen för unga som vill förändra samhället och förstå politiken. Frihet förklarar, fördjupar och förenklar viktiga politiska frågor och tar alltid ställning för ett jämlikt och solidariskt samhälle. Frihet är socialdemokratiskt, systemkritiskt och står alltid på de ungas sida.