Bostad

Alla har rätt till en trygg plats att kalla sitt hem. Men idag är bostadsbristen akut och värst drabbade är vi unga. Alltför många tvingas vänta med att ställa ner den första flyttkartongen i en egen lägenhet då 200 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende. Bostadsrätter med astronomiska prislappar och bostadsköer med flera decenniers väntetid stänger dörren för en hel generation.

Byggtakten är idag uppe i rekordnivåer men det räcker inte. SSU vill att det byggs bostäder som unga och vanligt folk har råd att bo i, särskilt hyresrätter. Vi vill bygga bort segregationen för att skapa ett samhälle där olika människor möts, där klass, ursprung eller ekonomi inte avgör var du har möjlighet att bo och leva. Då behöver politiken se till att satsa pengar på att det byggs mer, att det byggs blandat och att det byggs bostäder som alla har råd att bo
Marknaden har misslyckats med att leverera tillräckligt många billiga bostäder, det är bostadsbristen ett tydligt bevis på. Trots det vill högern i Sverige att marknadskrafterna ska få mer att säga till om. Vi i SSU är inte nöjda förrän alla kan flytta hemifrån och känna sig trygga och starka inför framtiden — oavsett hur den ser ut.
SSU vill:

  • Se en neutral beskattning av olika boendeformer för att inte missgynna hyresrätter på det vis som dagens system gör
  • Genomföra ett investeringspaket om 100 miljarder kronor fram till år 2020. Paketet ska innehålla medel för byggande av statlig allmännytta och subventionerade lån till både kommunala och privata aktörer som vill bygga hyresrätter med lägre hyror.
  • Införa skattefria underhållsfonder för att klara framtidens renoveringsbehov.
  • Möjliggöra för allmännyttiga bostadsbolag att drivas med samhällsnyttig affärsmässighet i fokus istället för marknadsmässiga avkastningskrav.
  • Begränsa möjligheten att överklaga bostadsbyggande.
  • Begränsa de fördyrande parkeringsnormerna.
  • Ge kommuner möjlighet att bötfälla markägare som inte bebygger byggklar mark.
  • Införa en särskild statlig fastighetsavgift på obebyggd, detaljplanerad mark som ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och service.