Plan för jämlikhet

När samhället blir bättre för alla blir det bättre för dig. Delta i vår manifestation för ett mer jämlikt Sverige
- med ett pappersplan
#Planforjamlikhet
Oliver Bjork
"Skolresultaten har sjunkit åtta år i rad" Skicka ditt plan för jämlikhet: t.co/CMQ2OqQmGc
#ssu14
#val2014
Johan Sjöstrand
Bra av om varför provanställning i 12 månader är en dålig ide. - t.co/YsmHeMcqXE